Contact
ליצירת קשר לפרטים נוספים
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
מייל:
שלח/י הודעה >
     
קורס ניהול ידערישום לקורס

היקף הקורס: חמישה מפגשים מקוונים, פעם בשבוע. (סה"כ 40 שעות אקדמאיות)
שעות לימוד: 9:00 עד 15:00
עלות הקורס: 3,000 ₪ בתוספת מע"מ
פרטים נוספים:  mail@kmrom.com

  

ניתן לבטל השתתפות עד 4 ימים לפני תחילת הקורס. ביטול לאחר מכן יגרור חיוב מלא של התשלום