Contact
ליצירת קשר לפרטים נוספים
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
מייל:
שלח/י הודעה >
     
שירותי ניהול ידעניהול מיילים
ניהול מיילים
להצליח לנהל מיילים ברמה ארגונית וצוותית ולא לטבוע בהם

מיילים. אי אפשר בלעדיהם ואי אפשר איתם. הם מציפים אותנו, אך מכילים מידע חשוב.

 

חברת ROM מכירה את הטכנולוגיות החדשות הקיימות בתחום, אך בצידם פיתחה תפיסה להתמודדות עם עודף המיילים בהיבט התרבותי-תהליכי. תפיסת ROM לניהול מיילים מקלה על העובדים לנהל יותר טוב את הזמן, ולהקטין את כמות המיילים הנקראת. היא מתייחסת לסוגיות של שמירת מיילים, שמירת מסמכים, שיתוף, טיפול, מענה ועוד.

 

למאמרים בנושא >

 

לקוחות לדוגמא: FB&C, בנק ישראל, IWI.