תוכנות ניהול ידעFile & Findדרישות טכנולוגיות

מערכת File & Find מבוססת על טכנולוגיית ענן ולכן מצריכה רק חיבור לאינטרנט בכל מחשב ממנו רוצים גישה למערכת.

דרישות מינמום:
Internet Explorer 8 ומעלה (המערכת תומכת גם ב-Firefox)