ירחון 2Know לניהול ידע
ירחון 2Know לניהול ידע
גיליון דצמבר 2002 - מהדורה מס' 39
גיליון דצמבר 2002 - מהדורה מס' 39
גיליון:

איסוף מידע וידעמניעת טרור או מעבר על החוקה?

הפנטגון האמריקאי פרסם לפני כשבועיים כי הנו שוקד על מערכת איסוף מידע נרחבתשמטרתה למנוע טרור לפני ביצועו.

התכניתהנקראת TIA (Total Information Awareness) מתמקדת בחיפוש במאגרי נתונים ומידעמאגרים העוסקים ברכישות של נשקבקשות לדרכוניםכרטיסי טיסהחומרים מסוכנים ועוד. כל זאתבמטרה לאתר תבניות חריגות ולבודד את מבצעי הטרור לפני מימושם. המערכת הנבנית תתבסס על מנועי חיפוש חכמים בשילוב מרכיבי תרגום לשילוב מידע שנכתב בשפות שונות.

אך כבר כעת יש מקטרגים. האם המערכת חוקית? האם זה נכון ש"האח הגדול" יבחן את פעילותנו? האם אין זה נוגד את החוקה? מה על האזרחים התמימים שפרטיותם נפגעת?

כמובן שהדעות חלוקותובינתיים הפרוייקט לא נעצר.

וברמת ניהול הידע הארגוני: עד כמה אנו ערים לפרטיות העובדים בהגדירנו אזורי חיפוש? האם כל מה שנכתב על מחשבי הארגון מותר לארגון לקריאה?

נשמח לקבל התייחסויות ותגובות.

לפרטים נוספיםניתן לפנות למקורב- CNN:


נכתב ע"י יאיר דמבינסקי - מנהל הידע רפא"ל

כנס KMWORLD התקיים, כמו בשנה הקודמת בסנטה קלרה שבקליפורניה. כמו בשנה שעברה, הייתה נציגות ישראלית מכובדת למדי. השנה השתתפו לא פחות מ- 16 נציגים (!), רובם ככולם שותפים לפרוייקטי ניהול ידע בארגונים השונים.

הנושאים העיקריים שהוצגו במהלך הכנס היו:

=    ניהול תכנים – הבניית ידע לא מובנה באמצעות טקסונומיות ומפות ידע, לטובת אחזור נוח ומהיר של ידע, וניהול אחיד ותשתיתי של מקורות הידע ואמצעי ההפצה. מספר רב של הרצאות, ובפרט סדנה והרצאה של המומחה מספר אחד בעולם בניהול תכנים – Bob Boiko, כותב הספר The bible of content management.

=    קהילות ידע – אמצעי מרכזי לשיתוף הידע הסמוי ולתמיכה בחדשנות. מספר הרצאות על הקמה והפעלה של קהילות, הן F2F והן וירטואליות. היו גם שתי הרצאות שיוחדו לשימוש בכלי קהילות עבור פרוייקטי פיתוח.

=    הבניית האינטראנט (והפורטל כחלק ממנו) – השתלטות על "המערב הפרוע" והפיכת האינטראנט הארגוני למקום שאנשים ייגשו אליו וגם יוכלו למצוא בו דברים רבי ערך עבורם. הודגשו שיטות לארגון האינטראנט, לפרסונליזציה, ולשימוש נכון בניהול תכנים. מספר רב של הרצאות.

=    פתרונות AI למיניהם – הוצגו מגוון כלים ושיטות המבוססות על אינטליגנציה מלאכותית לטובת קטגוריזציה, איתור וזיהוי מומחים, זיהוי קשרים, וחיפוש קונספטואלי.

=    תכניות ניהול ידע ארגוניות – הוצגו מספר תכניות ניהול ידע בארגונים (פורד ומיקרוסופט כדוגמאות מייצגות). בכל המקרים התכניות היו רחבות היקף, וכללו פעילויות במגוון היבטים.

=    מיפוי ידע בתהליכים – במספר הרצאות, ובסדנה אחת, הוצגו שיטות שונות למיפוי הידע בתהליכים, ובמקרים רבים חודד הצורך בקיום המיפוי כצעד מקדים לגיבוש הפתרונות.

=    שימוש ב web services – תשתית מרכזית ליישומי ניהול ידע שונים.

 

נושאים נוספים כללו:

=    בניית מתודולוגיות ומדריכים (best practices)

=    "דפי זהב ארגוני"

=    שימור ידע והעברתו בין הדורות (continuity management)

=    Social networks

=    E-learning

=    תקשורת ארגונית

=    חדשנות

 

להלן העמקה בנושא קהילות ידע, פעילות שהנה בין המובילות בניהול ידע בישראל:

נושא קהילות הידע היה נושא מרכזי ומשמעותי בכנס, והופיע במגוון הרצאות ובפרט בהרצאות של ארגונים שהציגו את תכניות ניהול הידע אצלן (פורד ומיקרוסופט כדוגמאות מייצגות). הרצאה בולטת הייתה של Hubert St. Onge, מומחה ותיק בנושא. התובנות העיקריות בנושא קהילות הידע:

=    התרומה העיקרית של הקהילות היא כאמצעי מרכזי לבניית יכולות בארגון, שמבטיחות ביצועים גבוהים באופן מתמשך. תרומה משנית – אמצעי חשוב להשגת הערך "ארגון אחד".

=    רצוי, ואף מומלץ, ליזום הקמה של קהילות ידע "מטעם" אם יש בהן צורך, ולא נולדו מעצמן.

=    חשוב להתאים את מידת התמיכה בקהילה, ברמת הציפיות לתרומה שלה לארגון

=    צוינו תפקידים מוגדרים בהקשר לקהילה. בנוסף למוביל, צוות מוביל וחברי הקהילה, הודגשו שלושה תפקידים נוספים: ספונסר, POC טכני (בקהילות עם מכיב וירטואלי), ומומחה ניהול ידע (Knowledge leader שאינו מומחה התוכן). במצגת של Jim Lee יש פירוט על מרכיבי התפקידים.

=    חשוב לראות איך גורמים לכלל חברי הקהילה להיות מעורבים. בפרט חשוב לוודא שכולם מודעים לייעוד.

=    הודגשה חשיבות האיזון בין תרומה וקבלה של חברי הקהילה השונים. בעוד ברור שלעולם יהיה פער משמעותי, ותמיד יהיו אלו שיתרמו יותר מאחרים, הרי שאסור להגיע למצב בו אנשים רק תורמים לקהילה ולא מקבלים ממנה, כי אז הם עלולים להתייאש ולעזוב, ובכך להוריד את הרמה. צריך גם לשאוף שלא יהיו רבים שאינם תורמים כלל.

=    בחלק מן הקהילות רצוי לשאוף לעלות מרמה של שיתוף ידע בלבד למדרגה של שיפור יכולות או בניית יכולות חדשות

=    באחת ההרצאות המרכזיות צוין שצריך לראות בקהילות מבנה משלים ותומך למבנה הארגוני הרגיל, ולפיכך עלינו לשאוף להגיע למצב בו יהיו להם גם תחומי אחריות לביצוע.

=    באותה הרצאה (Hubert St. Onge) תואר תהליך התפתחות של קהילה: ייסוד, ייצור תחושת קהילה, קבלת משוב, העלאת ערך, ובמידת הצורך – הרחבה ו/או יצירה של קהילות בת או רשת קהילות.

=    השאיפה היא שקהילה תקיים חקירה פרודוקטיבית של תחום העיסוק שלה, בהתבסס על בסיס ידע משותף ונכונות לתמיכה הדדית. צוין גם הצורך לקיים למידה והפקת לקחים.

=    הודגשה החשיבות של קהילות רב-גילאיות

=    צריך לוודא (באמצעות הערכה איכותית) שהידע שנוצר ומרוכז הוא אכן זה שנדרש עבור ביצוע טוב יותר של התפקיד

=    הודגשה חשיבות שלב התכנון שבו יוחלט מה סוג הידע שישותף בפגישות, מה באתר, מה ב-E-mail, ומה באמצעים אחרים.

=    הודגשה חשיבות השילוב של האתרים כחלק מתהליך העבודה

=    הוצע לבנות את האתר הראשוני לא מושלם כדי לאפשר שינויים מקומיים ולעדכן עפ"י השימוש (נכון לא רק לגבי אתרי קהילות)

=    צוין השימוש של אתרי קהילות עבור צוותי פרוייקט, ובפרט החסכון שהושג בזמן ההכנסה לפרוייקט של אנשים חדשים. יוחדה לנושא זה הרצאה שלמה, וניתן לקבל ממנה טיפים מעשיים לטובת מימוש הנושא בארגון שלנו.

=    צוינה חשיבות ההדרכה (גם אם קצרה) שיש לתת לאנשים לפני השימוש באתר קהילות.

 

 

לאן פנינו מועדות?

כולנו יודעים לשנן שניהול ידע כולל היבטי תרבות, תהליך ומחשוב. לאחרונה, התחלנו להתייחס לתוכן, הליבה בה מתמקד ניהול הידע כהיבט עצמאי.

לא מעט מרצים התייחסו לנושא, בהדגישם את החלק ההולך וגבר של ניהול התוכן:

=    הVP של Gartner, שציין בסיכום שלו את ניהול התכנים כתחום מרכזי, ובמסגרתו ציין את מפות הידע כאמצעי להבניית התכנים (לא הזכיר אפילו מבנה הירארכי)

=    עפ"י Dave Dewalt השוק של ניהול תכנים (CM) צומח מהר, בניגוד למגמה של עיקר חברות התכנה, ומרבית התוכן היום אינו מובנה. הצרכים האסטרטגיים של חברות כיום הם:

o       איחוד (אתרים, מאגרי קבצים וכו') לתשתית אחידה

o       התאמה לסטנדרטים ותקנים מוכרים

o       צורך לדווח (לדירקטוריון,לבורסה,...)

o       שיתוף (ידע, יכולות, וכו...) תוך התחשבות ב workflow, אבטחת מידע ועוד...

o       Reuse, בפרט של תכנים.

o       הבניית מידע לא מובנה (בפרט באמצעות טקסונומיות, קטגוריזציה וכו'...).

 

כמובן, עלו נושאים רבים נוספים, אך קצרה היריעה מלפרט את כולם.

להתראות בכנס בשנה הבאה.

בהקמת קהילה יש מרכיבים רבים. אלו קשורים בבחירת נושא, זיהוי הקבוצה, בחירת המנהיג ופעילות ההכנה הענפה להתנעת הפעילות ומינופה. אחת משאלות הבסיס קשורה באבחון הקבוצה הנבחרת ואופי צרכיה:

ארגונים רבים בוחרים כקהילת ידע ראשונה בקבוצה שכבר יש קשר אורגני בין חבריה. האמנם זו בחירה נבונה? האם זו בחירה קלה?

המלצתנו, לבחור את הקהילה הראשונה לפי נושא הידע אותו מבקשים לנהל. לגבי הקבוצה, יש לבחון את סוגה ולהתאים לה פרופיל פתרונות מתאים:

בארגונים בהם מתבקשים לאפיין קהילת ידע ניתן להיתקל בשלוש קבוצות מרכזיות:

1.     הקהילה הפרונטאלית: קבוצה של  עובדים בעלי עניין משותף, להם פעילות משותפת כקהילה אנושית (מפגשים פרונטאליים).  קבוצה זו נפגשת אחת לתקופה ומחליפה רעיונות בע"פ, חלופי רעיונות אלה יעילים ומעשירים, אך בד"כ אינם מתועדים. לעיתים גם אינם מוכוונים אלא מזדמנים (את מי נזמין הפעם להרצות?)

2.     קבוצה בעלת רשימת תפוצה:  קבוצה של עובדים בעלי עניין משותף אשר אינם נפגשים פרונטאלית. הקבוצה משתפת ידע באמצעות רשימת תפוצה מעודכנת ופעילה של אותם בעלי עניין, דרכה מועברים מאמרים, רעיונות או כל דבר שיכול להוות עניין לקבוצה.

3.     קבוצה פוטנציאלית: בעלי עניין משותף ללא כל פעילות סדירה של שיתוף ידע באופן שיטתי ומנוהל.

 

לאחר זיהוי פרופיל הקבוצה, יש לשאול את השאלות הבאות:

1.     מה קיים היום בקבוצה?

2.     מה הרגלי העבודה שלהם?

3.     מה חסר להם?

להלן מספר דוגמאות לכל אחת מן השאלות:

הקהילה הפרונטאלית:

מה קיים היום בקבוצה: במה דנים; מי מנהל את הפורום; כמה משתתפים בכל פגישה וכו'.

הרגלי העבודה: מהי תדירות המפגשים? איך מועבר המידע? האם הידע מתועד בדרך כלשהי? שימת דגש על קבוצות דיון.

מה חסר: הכוונה למטרה או נושאים חשובים; תיעוד מידע; השלמת כלים וירטואליים; שיפור כמות המפגשים או כמות המשתתפים במפגש; עדכונים שבועיים.

ברשימת התפוצה:

מה קיים היום: כמה רשומים ברשימת התפוצה? האם הרשימה מתעדכנת? באילו תכנים מדובר בד"כ (מאמרים, סיכומי דיון..)? האם האנשים מעיינים בחומרים תדיר, או זורקים את המידע ללא פתיחתו? האם התכנים משמשים אותם במהלך עבודתם השוטפת?

הרגלי עבודה: באיזו תדירות נשלחים עדכונים? מי בד"כ יוזם את המכתבים? האם התכנים קבועים או משתנים- בקבוצה כזו נבדוק את האופציה של מנוע חיפוש לשם איתור המידע.

מה חסר: שמירת מידע ואיתורו; עקביות בתכנים ובעדכונים; ארגון אפקטיבי של התכנים; שיקול האם לבנות קהילה אנושית משלימה.

בקבוצה הפוטנציאלית:

שלשת השאלות למעשה כמעט ואינן רלוונטיות שכן הקבוצה אינה קיימת, אין הרגלי עבודה ברמת השיתוף וחוסרים יש הרבה.יש לבדוק האם קיימים מספיק משתתפים להקמת קבוצה, נכונות לשיתוף ידע והוספת השיתוף כחלק מהרגלי העבודה, ובעיקר איזה סגנון של שיתוף מתאים לאותה קבוצה.

 

חשוב לשים לב לדברים הבאים:

=    חובה לבסס תוכן משמעותי לפני העלייה לאוויר כך שמרגע הראשון בו נכנס המשתמש למערכת יורגש הערך המוסף.

=    הכלי הטכנולוגי המותאם לאותה קהילה חייב להיות נגיש, נוח וקל יותר לשימוש מכפי מבעבר, משמע: השימוש בכלי יהיה עדיף על השימוש בטלפון או משלוח דוא"ל.

=    קהילה ללא תוכן ראוי וכלי טכנולוגי מתאים תהפוך לעוד פלטפורמה ללא שימוש.

 

הקמת קהילה אינו נושא פשוט. פרשנו כאן מעט מן היריעה, "טיפה בים".

בהצלחה!

מערכות לניהול תוכן מכילות אלמנט של עיצוב צורת התוכן. התוכן מעוצב באמצעות תבניות של פרסומים. עיצוב פרסומים בהקשר של מערכות ניהול תוכן דורש תכנון במידה רבה. עיצוב הפרסומים מגדיר את אב הטיפוס והתבניות של דפי הפרסומים אותם תידרש מערכת ניהול התוכן לייצר. מטרת עיצוב הפרסומים הנה להבטיח בסיס פרסומים בעלי קו מנחה אחיד, אך בעלי גמישות; והעיקר- משדרים את רוח החברה ומסריה וברי שימוש אפקטיבי במערכות ניהול תוכן. הדרך האידיאלית ביותר הנה להתחיל בעיצוב הפרסומים במקביל לתכנון התכנים ואופן ארגונם ותחזוקתם. תכנון האיסוף והתחזוקה מבטיח מערכת ברת קיימא שתבנה מאחורי הפרסומים ועיצוב הפרסומים מבטיח שהמערכת תייצר תוצאות משכנעות.

מתוך הפרק "The publication design documents" של בוב בויקו.

 

כנסים קורסים ויתר פורומים בארץ ובעולם.


רשימת ספרים חדשים שיצאו בניהול ידע:


הכותרת המחבר ההוצאה התחום
The Changing Global Context of International Business Peter Buckley Palgrave Macmillan עסקים בינלאומיים, ניהול ושותפויות
Executive's Guide to Knowledge Management: The Last Competitive Advantage James J. Stapleton John Wiley & Sons ניהול ידע, שירות לקוחות, ניהול מקורות מידע
Knowledge Management John Blackwell, Paul Gamble Et al ניהול ידע
The Future of Knowledge Verna Allee Butterworth-Heinemann כלכלת ידע, ניהול ידע, למידה ארגונית
The New Knowledge Management: Complexity, Learning, and Sustainable Innovation Mark McElroy Butterworth-Heineman ניהול ידע, למידה והתחדשות
Intangible Management: Tools for Solving the Accounting and Management Crisis Ken Standfield Academic Press ניהול ידע
המגזין נכתב ע"י חברת Rom Knowledgeware
Fax 077-5020772 * Tel 077-5020771/3 * רח' בר כוכבא 23, בני ברק מיקוד 67135