ירחון 2Know לניהול ידע
ירחון 2Know לניהול ידע
גיליון אוקטובר 2001 - מהדורה מס' 25
גיליון אוקטובר 2001 - מהדורה מס' 25
גיליון:
חדשות מהעולם:
חברת Knexa המתמחה בניהול מכירות פומביות בנושאי ידעיצאה לאחרונה עם מוצר חדש IntraKnexa המתמקד בניהול ידע ארגוני.
מדובר ביישום אינטראנטי הניתן לשינוי והתאמה ברמת הארגוןהמאפשר לעובדים לשתף ביניהם פעילויותמסמכים  >>
לכבוד גיליון הכסף, פנינו למספר מנהלי ידע בישראל, וביקשנו לשמוע מחזונם: מה הם חושבים על ניהול ידע, לאן יובילו הדברים. אנו מביאים אוסף דעות מפי מנהלי ידע ישראליים, דברים שנכתבו לכבוד העיתון:   ניהול הידע לאן? – חזון  >>
כאשר בונים מאגר ידע, ניתן להבחין בשלושה סוגים עיקריים של פריטי התוכן שבו: א. פריט לא ייעודי - מידע שנאסף למטרות שאינן ניהול הידע, אך ניתן לעשות בהם שימוש לנ"ל. דוגמא: סיכומי דיונים. הנ"ל מהווים בהחלט נדבך בזכרון  >>
והפעם הפניה לפורום ה- Twin Cities לניהול ידע. כוללבנוסף לפורום ההתדיינות גם תיעוד מפגשים ומצגות בנושא ניהול הידע.

צפיה מהנה!


כנסים קורסים ויתר פורומים בארץ ובעולם.


אדם, ארגון, מערכת מחשוב או תהליך אשר תפקידם להוות צומת דרכים (צומת ידע) בין צרכני הידע וספקיו. מתווך הידע יכול היות פסיבי- אליו מתנקזים בקשות לידע הממוענות לספקים / מקורות הידע; מתווך הידע יכול להיות אקטיבי ולטפל בזיהוי  >>
“When you build a knowledge systemkeep surethat the knowledge is not only usefulbut also used.”


המגזין נכתב ע"י חברת Rom Knowledgeware
Fax 077-5020772 * Tel 077-5020771/3 * רח' בר כוכבא 23, בני ברק מיקוד 67135