ביטול סרגל כלים בתצוגת Webparts
מאת: ענת קצנלבוגן ROM Knowledgeware

כאשר אנו מוסיפים Webpart המבוסס על ספריות מסמכים או רשימות, המערכת מוסיפה באופן אוטומטי את האפשרות "Add new document" / "Add new item".

 

היות ולמרבית המשתמשים באתר ישנם הרשאות קריאה בלבד. לא נרצה להציג את קישור ההוספה בדף.

 

כיצד ניתן לבטל קישור זה?

1. ניכנס למצב עריכה של ה -Webparts  על ידי לחיצה על החץ ובחירה באפשרות

    ""modify shared web part

 

 

 

2. בחלונית העריכה נבחר מתוך התפריט של Toolbar Type  את האפשרות "No Toolbar"

 

 

*במידה ונבחר באפשרות "Full Toolbar" - יוצג כל סרגל הכלים שקיים בספרית המסמכים/רשימה

**במידה ונבחר באפשרות Summary Toolbar"" יוצג רק קישור להוספת פריט חדש

 

3. נלחץ על OK לסיום הפעולה.