מאמרים נוספים ברשת הידע:
The ten commitments

פרויקט ניהול הידע בארגון אינו פרויקט של אדם אחד, יהיה משוגע לדבר אשר יהיה.  

הצלחת הפרויקט תלויה ברובה בתמיכה וחסות מצד הנהלת הארגון. המאמר סוקר דרכים שונות ליצירת מחויבות הנהלה לפרויקט ניהול הידע, ואף מגדיר את עשרת ההתחייבויות אותן יש לדרוש מההנהלה לטובת הצלחת פרויקט ניהול הידע בארגון.

חשוב ומעניין.                              

מאמרים נוספים ברשת הידע: