מאמרים נוספים ברשת הידע:
מיפוי תחומי מומחיות ומומחים בארגון כצעד לשיפור המקצועיות

".The more expertise you have, the greater your responsibility to help others"

"Enabling Knowledge" by Georg von Krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: