מאמרים נוספים ברשת הידע:
ספריית ניהול הידע באתר CRMToday

אתר CRMToday מתמקד בפונקציות העסקיות הקשורות בניהול קשרי לקוחות, אחת מפונקציות אלה היא ניהול ידע. האתר מקצה לנושא ניהול הידע ספרייה בה ניתן למצוא מאגר מאמרים העוסקים בניהול קשרי לקוחות מנקודת המבט של ניהול ידע.

מומלץ מאוד!

מאמרים נוספים ברשת הידע: