מאמרים נוספים ברשת הידע:
בניית קהילות עשירות באמצעות wiki

בבלוג bavatuesdays עוסקים סטויארט מדר וג'ון ווילינסקי בהגדרת יתרונות השימוש ב - wiki בצורות נוספות, חדשות ועוצמתיות יותר.

שווה עיון.

מאמרים נוספים ברשת הידע: