מאמרים נוספים ברשת הידע:
KM4Dev - אתר ניהול ידע לקהילת העוסקים בפיתוח

אתר km4Dev - KM for Development הוקם למען קהילת העוסקים בתחומי הפיתוח בעולם.
מטרת הקמת האתר היא להוות פלטפורמה על בסיסה יוכלו העוסקים בתחום להתעניין בניהול ידע ולשתף בידע מתחומם.

שווה צפייה.

מאמרים נוספים ברשת הידע: