מאמרים נוספים ברשת הידע:
הידע עושה טוב גם למזל

"The more knowledge and experience I have, the "luckier" I get."

אנונימי

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: