מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Assets and contribution to Economic Performance
מאמרים נוספים ברשת הידע: