מאמרים נוספים ברשת הידע:
מה חדש ברום? יוני 2006

סמנכ"ל פרויקטים ב- ROM Knowledgeware, עירית מילוא, ילדה השבוע בת. ברכות מכולנו!

כמו כן, אנו מזכירים לקהל לקוחותינו שמספרי הטלפון בחברת רום השתנו והנם מעתה:

03-5757792/4


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: