מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- סוקרטס

"חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לאדם לחיותם"

סוקרטס


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: