מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Thomas J. Barlow

"In the space age, the most important space is between the ears"

Thomas J. Barlow


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: