מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט

"אין לא יודע, יש לא רוצה!"

המורה של כולנו


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: