מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- David Gurteen

"Mistakes are opportunities for improvement rather than times for Punishment"

David Gurteen


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: