מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Abbott L. Lowell

"universities are full of knowledge; the freshmen bring a little in and the seniors take noneaway, and knowledge accumul"

Abbott L. Lowell


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: