מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Chinese proverb

"If you give a person a fish, he will eat once; if you teach him how to fish, he will eat the rest of his life"

-- Chinese proverb


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: