מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- John C. Dana

"Who dares to teach must never cease to learn"

-- John C. Dana


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: