מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Harry S Truman

"If you cannot convince them, confuse them. "

-- Harry S Trumanמאמרים נוספים ברשת הידע: