מאמרים נוספים ברשת הידע:
אתר- אתר עשיר שמכיל פריטים רבים האמורים לסייע ולכוון את ניהול הידע בארגון

Knowledge Connections

אתר עשיר שמכיל פריטים רבים האמורים לסייע ולכוון את ניהול הידע בארגון. מכיל מדריכיםמאמריםקישורים למקורות ניהול ידע נוספיםמידע על ספריםמצגותדוחותFAQועוד מעולם ניהול הידע.

צפייה מהנה.


מאמרים נוספים ברשת הידע: