מאמרים נוספים ברשת הידע:
אתר- Knowledge Garden

Knowledge Garden

אתר המכיל מאמריםראיונותמחקריםמצגות ומסמכים בנושאים כגון: אקולוגית ניהול ידעקהילותאינטליגנציה ארגונית והון אינטלקטואלי.

צפייה מהנה.


מאמרים נוספים ברשת הידע: