מאמרים נוספים ברשת הידע:
לקח - Lesson

לקח הנו המלצה להתנהגות עתידית מיטבית הנלמדת על בסיס ניסיון העבר.
לקח הינו תוצר של חשיבה יזומה ואקטיבית המתבצעת בסיום פרויקט, אירוע או פעילות נבחרת אחרת. הוא נוצר כתוצאה של למידה מובנית שבמהותה – ניתוח של התוצאות שזוהו וגיבוש אופן הפעולה הרצוי בעתיד במונחי ביצוע, לצורך מניעת טעויות דומות בעתיד או חיזוק היתרון- היערכות לעתיד. ישנן שיטות רבות להפקת הלקחים המפורסמת שבהן ע"י תחקיר וירידה לסיבות שורש (קידוח).
בפועל, כיוון שמדובר בתהליך מובנה, המתרחש בעקבות תהליכים או אירועים מוגדרים, הוא מכסה על פי רוב רק מעט מתוך סך הידע הארגוני.
אם נביט לרגע על היחס הכמותי בין הלקחים ופרקטיקות נראה שעיקר הידע בארגון נצבר על פי רוב כפרקטיקות תוך כדי תנועה, שהרי הפקת לקח הוא תהליך מורכב וארוך המתרחש רק כאשר מתקיימים תנאים מסוימים. השורה התחתונה היא כי גם ארגונים שמפיקים לקחים משאירים את רוב הידע אצל העובד היחיד ולא מנהלים נכס יקר זה.
מומלץ שכל ארגון המבקש לבצע למידה ארגונית ישכיל לשלב את הפקת הלקחים וניהול התובנות והפרקטיקות זה בצד זה למינוף וצמיחה ארגוניים.

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: