מאמרים נוספים ברשת הידע:
בלוגים עם ד"ר מוריה לוי

1. קהילת ניהול ידע גלובלית לכולם- משנה את חוקי המשחק- https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewBlog2.aspx?ArticleID=3342

2. הקאתון ניהול ידע- מחשבות- https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewBlog2.aspx?ArticleID=3343

3. מצפן לניהול ידע מצטיין- https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewBlog2.aspx?ArticleID=3345

4. הקאתון ניוהל ידע- https://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewBlog2.aspx?ArticleID=3347

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: