מאמרים נוספים ברשת הידע:
ניוזלטר על ניהול ידע ותקשור

ניוזלטר על ניהול ידע ותקשור, הנכתב על ידי נה-קנת טו,מומחה ניהול ידע מקמרון: https://www.linkedin.com/pulse/introducing-our-pathway-km-communications-newsletter-nakentoh-kenneth/?trk=articles_directory

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: