מאמרים נוספים ברשת הידע:
איך לדעת מה אנחנו יודעים- על  שיפור ניהול ידע בממשלה (ולא רק)
 
מאמרים נוספים ברשת הידע: