מאמרים נוספים ברשת הידע:
כנסים יוני 2020

שם האירוע: פורום KMI בנושא SELF SERVICE

מיקום האירוע: וירטואלי

תאריך: תאריך מדויק יפורסם בקרוב
לפרטים נוספים: אנשים ומחשבים 03-7330733

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: