מאמרים נוספים ברשת הידע:
Three Ways Knowledge Management Solutions Create Happy Employees and Customers

זה מה שחושבים עלינו בעיתון של CUSTOMER EXPERIENCE: ניהול ידע יכול להרבות עובדים ולקוחות מאושרים

מאמרים נוספים ברשת הידע: