מאמרים נוספים ברשת הידע:
The SECI model

מודל SECI לניהול הידע 

מאמרים נוספים ברשת הידע: