מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Management in a Post-GDPR World

גם בישראל נכנסות תקנות הגנת הפרטיות של GDPR לתוקף. על ניהול ידע ביום שאחרי

 

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: