מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Henry Ford

'If money is your hope for independenceyou will never have it. The only real security a man will have in this world is a reserve of knowledgeexperience and ability'

– Henry Ford


מאמרים נוספים ברשת הידע: