מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Confucius

'Some are born with knowledgesome derive it from studyand some acquire it only after a painful realization of their ignorance. But the knowledge being possessedit comes to the same thing.'

–Confucius.


מאמרים נוספים ברשת הידע: