מאמרים נוספים ברשת הידע:
שימוש חדש מול שימוש חוזר - New-Use Vs. Re-Use

אחת המטרות העיקריות בניהול ידע היא להשתמש במידע והידע האצורים בראשי העובדים ובמערכות תומכות, ובכך לחסוך שעות עבודה רבות בהמצאת הגלגל מחדש.

הארגון שואף לצורת עבודה מסודרת של אחזור מסמכים, תבניות, מצגות וסוגי מידע נוספים בהם כבר הושקעו שעות העבודה, בצורה כזו יתאפשר שימוש חוזר במידע ובידע.

המושג הפופולארי בו השתמשנו עד היום לתיאור פעולה זו של שימוש חוזר במידע קיים היה Re- use משמע: "שימוש חוזר".

בפועל, המינוח הנכון והמדויק - אינו שימוש חוזר- Re-use ,כי אם "שימוש חדש" New-use.

רוב העובדים משתמשים במסמכים ובמידע קיים כתשתית למידע וידע חדש, כאשר הצורך במידע הוא בד"כ צורך דומה לצורך המקורי שלשמו נאסף המידע או נכתב המסמך המקורי, אך לא זהה.

במקרים אלה נעשה באותו מסמך "שימוש חדש" New-use.

אם כך נכון יהיה לומר כי בעולם הפיתוח כאשר נעשה שימוש חוזר אחד- לאחד במודול שנבנה בעבר, נכון וראוי יהיה להשתמש במושג Re-use . לעומת זאת, בעולם הידע, בו משמשים מידע וידע קודמים בסיס בלבד, נכון יותר יהיה להשתמש במושג New-use .

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: