קהילת ידע - מעגלי שותפים

קהילת ידע הנה אחת התשתיות המרכזיות לניהול ידע. היא באה לענות על הצורך של ניהול קשר בין בעלי הידע, הן כתחליף לניהול פריטי הידע, והן כמשלים לו.

הצלחתה של קהילה תלויה במספר רב של גורמים, העיקרי שבהם- השותפים. סקירה זו מתמקדת במעגלי השותפים, המרכיבים יחד את הקהילה:

 

הגרעין הראשוני העומד במרכזה של כל קהילה הנם מוביל הקהילה (Community Leader) ונותן החסות (Community Sponsor). נותן החסות, הנו מנהל בכיר בארגון ששם למטרה לקדם את הקהילה. הוא אחראי להקצאת משאבים (משאבים כספיים, אך לא פחות משאבי זמן). הוא החותם על כתבי מינוי של בעלי התפקידים השונים. הוא נכנס מעת לעת לקהילה הוירטואלית, מוסיף שאלה או הערה, משאיר את חותמו. הוא יודע על המפגשים פנים אל פנים, ומעת לעת מצטרף, ולו גם לזמן קצר. בישיבות עבודה הוא מציע לשמור את התוצרים בקהילה הוירטואלית ואפילו שואל, בביצוע פרוייקטים חדשים, אם נלמד מידע על סמך הקיים בקהילה מפעילויות קודמות. מעורבותו הכוללת אינה גבוהה, אך בעלת השפעה גדולה.

מוביל הקהילה הנו האחראי בפועל להתנהלות הקהילה. הוא המפעיל את השותפים הרבים (כפי שיתוארו להלן); הוא אחראי לייזום המפגשים, לרענון נושאי התוכן בהם דנה הקהילה, לניהול המשתמשים ולביצוע פעולות מרכזיות שאינן מבוזרות (ניהול FAQ, לוח מודעות ועוד). בקיצור, המוציא והמביא.

מעגל הבא של שותפים, הנם מומחי התוכן. מומחי התוכן משלימים את פעילותו של מוביל הקהילה: כל אחד בתחומו אחראי למתן מענה על שאלות, לייזום דיונים בפורום, להוספת מידע למאגרים ולייזום מידע שיצורף לאזורים המשותפים של הקהילה. מומחי התוכן הנם מרכז הכובד של הקהילה ההופכים אותם לקהילה מקצועית ברמה גבוהה.

המעגל הבא, הנו המעגל המרכזי עבורו מיועדת הקהילה. אלו העובדים, הנדרשים לידע בעת ביצוע עבודתם השוטפת, ולא פחות, גם מייצרים את עיקרי הידע חדש. מול הפעילויות ותחומי העניין של עובדים אלו מוגדרים נושאי התוכן שבהם עוסקת הקהילה. עובדים אלו מוזמנים למפגשים, ומולם מבוצעת גם פעילות הטמעה אינטנסיבית. עובדים אלו אמורים להיכנס לקהילה הוירטואלית באופן שוטף, להיעזר בתכנים הקיימים בה, לנהל דיונים דרכה וליזום הוספת תכנים חדשים לפי ההקשר. טריוויאלי, אך קריטי.

המעגל האחרון של שותפים הנו המעגל הווירטואלי הרחב. מעבר לקבוצה הטבעית הגרעינית השותפה לקהילה, יש קבוצות נוספות של עובדים היכולים להתעניין בקהילה: מנהלים בארגון שאינם עוסקים כבר בשוטף בתכנים אלא ברמת המאקרו. עובדים בתפקידים אחרים, אשר להם חפיפה וממשק חלקי עם תכני הקהילה. עובדים אלו מצורפים לקהילה הוירטואלית, אולם אינם חלק אינטגראלי מה"קבוצה" ואינם מוזמנים על פי רוב למפגשים פנים אל פנים. יש לציין, שלא תמיד קיים מעגל שכזה, ובהחלט אין לייצרו באופן לא טבעי.

 

לשאלות ולפרטים נוספים על התנהלות קהילות ניתן לפנות לעורכי העיתון.