מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Knowledge dictates the future of our constantly changing world

'Knowledge dictates the future of our constantly changing world.'


מאמרים נוספים ברשת הידע: