כנס KM World 2013- סיכום שיחה עם Dave Snowden
מאת: ד"ר מוריה לוי
הפגישה האישית הראשונה שלי בכנס היתה עם Dave Snowden. Snowden היה שנים ממובילי האסכולה שידע לא ניתן לנהל; Snowden, בשנים האחרונות, הינו ממובילי האסכולה שניהול ידע מת, ואם עוד לא מת לגמרי, אז הוא צריך למות ותיכף כבר נראה זאת כולם.
בתנאי פתיחה קשים אלו, פניתי אליו, מספר שבועות לפני הכנס, הצגתי את עצמי ואת פעלי בישראל, וביקשתי להיפגש עימו. בתחילה ענה שהוא עמוס מדי, אך לקראת הכנס יצר קשר, ואמר שפינה זמן וישמח להיפגש. ברעד קל ניגשתי לפגישה.
החלטתי שלא לוותר בשום נושא. הצגתי בפניו את תקן ניהול הידע 25006. מסתבר, שלמרות התנגדותו לתקנים, שימש מספר שנים כחלק ממכון התקנים הבריטי. העזתי ונגעתי בנושאים הבעייתיים- פרק בתקן הדן בתרבות ניהול הידע ובפרק הדן במשמעות ניהול ידע בפועל בארגונים. הסברתי לו את הרציונאל כיצד ניתן לדבר על תרבות בתקן, וכיצד ניתן לבחון משמעות של ניהול ידע, וכל אלו, ללא מתכונים מוכנים כיצד מנהלים ידע. נראה שהשתכנע. השארתי בידיו עותק של התקן (ברשות, כמובן) והחלטתי שאם עברתי את המכשול הראשון, אפשר לגשת למכשולים נוספים.
לפני חמש עשרה שנים, ניהול הידע החל מעיסוק בתרבות בלבד. מהר מאד, העיסוק עבר רק לטכנולוגיה, אך בשבע-שמונה שנים האחרונות, ניהול ידע עוסק במשהו מאוזן, שאינו מדבר רק תרבות, אינו מדבר רק טכנולוגיה, אלא משלב הכל ועוסק בקידום העסקים. האם אתה מאמין, שאלתי, לאחר תנודות אלו, שיש מקום לניהול ידע?
ניהול ידע, ממשיך לגרוס Dave Snowden, נמצא בשלבי גסיסה. תנועות כאלו, כניהול ידע, ממשיכות עשור, וניהול ידע, סיים את העשור שלו. ניהול ידע נשאר רק בממשלה ובארגונים הגדולים. זו גם הסיבה שכנס ניהול הידע KM World עבר מקליפורניה לוושינגטון (בירת הממשל) ושיש בו רק מאות אנשים ולא אלפים (יותר קרוב לאלף, אך מי סופר). הסיבה לכך אינה שהרעיון לנהל ידע היא רעיון רע. דווקא מדובר ברעיון טוב מאד לטעמו. תמיכה בקבלת החלטות (decision support) חשובה מאד, העיסוק בחדשנות (innovation) חשוב ביותר. אלא, שניהול הידע קיבל תפנית לא טובה. ניהול הידע משמש כיום לעיסוק רק בניהול תוכן ומסמכים. העיסוקים המעניינים שהיו חלק מניהול הידע, פשוט נקראים היום אחרת, ובהם הוא אכן ממשיך להתעסק.
איך זה שאנחנו 15 שנים אחרי, שאלתי? זנב הגסיסה ארוך, לא ויתר.
ולמה בכל זאת אתה כאן? אני, כך ענה לי, מתפרנס מסדנא שהזמינו אותי להעביר כאן; אני, הגעתי כאן לכמה פגישות.
ראשית- שמחתי. אנחנו בישראל עוסקים בניהול ידע גם בהיבטים נוספים: בהפקת לקחים, בחדשנות, בפיתוח תורה מקצועית של ארגונים ועוד. כלומר- אצלנו, לא צריך להתייאש כל כך מהר.
ושנית, למרות הכל, בדרך שבה אמר את הדברים, נותרה בי הרגשה, שהוא עדיין איתנו, וימשיך כמו כל 15 השנים האחרונות, להגיע גם בשנים הבאות לכנס הזה. אולי הוא מדבר נגד ניהול ידע, אך נראה שהוא לא כל כך יכול להיגמל ממנו. לפחות, לעת עתה.