מפירמידת הצרכים של מאסלו לפרויקט ניהול הידע
מאת: חגי כלב, אלה אנטס
תיאוריית הצרכים של מאסלו מניחה כי קיימים צרכים אוניברסאליים המשותפים לכל בני האדם, והמניעים אותם.
במאמר זה נתייחס לפרויקט ניהול הידע בארגונים על בסיס פירמידת הצרכים של מאסלו ככלי המאפשר לארגון הסתכלות פנימה ומיפוי מדרג ניהול הידע אצלו.
לשם כך נשאיל את חמשת הצרכים של מאסלו וניישם אותם על צרכי המערך לניהול הידע:

אלו מהמדרגים הנ"ל מתקיימים בארגונך? האם קיים גוף ידע? האם ברשות הארגון תשתיות מתאימות לניהול הידע? האם הידע נגיש למשתמש? האם קיימת הנהלה המעודדת שיתוף בידע ?האם ניהול הידע הינו חלק מהתרבות? האם אתם זוכים להכרה? ופסגת השאיפות: האם ניהול הידע הינו אכן גורם מרכזי להצלחת הארגון ומינופו?

מאסלו לא חלם כי תורתו תושלך על תחום ניהול הידע, שאפילו לא היה קיים כאשר חי. אין ספק שזו גם חלק מגדולתו של המודל.

שתפו אותנו במערך ניהול הידע בארגונכם ובמדרג בו אתם נמצאים. נשמח לשמוע ולהתעדכן.

מקורות:

http://he.wikipedia.org

https://sites.google.com