מאמרים נוספים ברשת הידע:
כנסים- אירועי ניהול ידע המתקיימים בארץ ובעולם.

 

כנסים בארץ

 

שם האירוע: מיקרוסופט מארחת - MS-Project & SharePoint Love Story
תאריכים:
  06/02/2012
פרטים נוספים : https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032503826&Culture=he-IL


שם האירוע:  הכנס השנתי של פורום ניהול הידע
תאריכים:  22/03/2012
לפרטים נוספים: yamit@kmrom.com
להרשמה: https://www.israeltoremet.org/Custom/knowledgeil/cart

 

 

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: