מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge retention: What practitioners need to know

מאמר מעניין שהתפרסם השנה על שימור ידע פורשים ונכתב ע"י Dr. Jay Liebowitz, אחד ממובילי ניהול הידע בעולם, ולשעבר מנהל הידע של NASA.

סוקר את תפיסת ניהול ידע פורשים (KR- Knowledge Retention) כפי שמוצעת על ידו. שימור ידע פורשים, כך מתאר, מתחיל ביום בואם של העובדים לארגון.

 

לקריאת המאמר לחץ על ל"הרחבה"

מאמרים נוספים ברשת הידע: