מאמרים נוספים ברשת הידע:
Next generation of business intelligence

בואו לראות ולשמוע על הדור הבא בבינה עסקית, כיצד הוא יתמודד עם מחסני נתונים של אלפי ג'יגה כל יום, סרטון שכדאי לראות.

מאמרים נוספים ברשת הידע: