מאמרים נוספים ברשת הידע:
מגמות חדשות בבינה עסקית
ישנה מגמה חדשה המשנה את האיזון בין IT ועסקים בבעלות על הבינה העסקית בארגון. אם בעבר אנשי IT שלטו בתהליכים, הרי שנראה שעתה, עם אפשרות המחשוב בענן, פונים גופים עסקיים בארגון לספקים  חיצוניים וקונים פתרונות SAAS (דהיינו, שירותים דרך הענן) ישירות מהספק ללא תלות וללא מעורבות אנשי התוכנה. הסיבה המרכזית כפי הנראה הנה עייפות מצטברת מהדרך בה טופל הנושא באמצעות אנשי ה- IT. שביל הזהב צריך להיות כמובן בין לבין, אך אנחנו עדיין לא שם. לפרטים נוספים לחצו על הקישור.
מאמרים נוספים ברשת הידע: