מאמרים נוספים ברשת הידע:
זוכי BI Awards

להלן הפרויקטים שזכו בפרס BI Awards פרס IT-AWARDS בקטגוריות בינה עסקית.

הזכיה הספציפית היא בקטגוריה: BI/BW

 

הפרויקטים הזוכים


1. מערכת מרא"ה, בנק הפועלים
נימוק הזכיה: זו מערכת המחשבת רווחיות מימונית ברמת עסקה בודדת, עבור כל לקוחות הבנקהמערכת  מציגה את הנתונים למרכזי הרווח בבנק.

 

2. פלטפורמה עסקית לדיווח בנושא ליבה, סלקום
נימוק הזכיה: במסגרת הפרויקט, בוצע פיתוח מערכות ידע במגוון רחב של עולמות תוכן במחלקה הכלכלית, ונוצרו מודלים לתחקור תופעות, וכן הוקמה מערכת להצפת חריגים, על בסיס עדכון יומי.

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: