מאמרים נוספים ברשת הידע:
גידול בצורך ל BI ארגוני במזרח התיכון
חל גידול בצורך ל BI ארגוני במזרח התיכון (במובנו הרחב) בעיקר בתחומי הנפט והגז, הבנקאות והטלקום. מצ"ב כתבה מאמירויות הנפט להרחבה בנושא.
מאמרים נוספים ברשת הידע: