מאמרים נוספים ברשת הידע:
מינוף מידע ובינה - מיצוב גבוה יותר של בינה עסקית
דיוויד לינטיקום גורס כי לBI השלכות אסטרטגיות, ועל כן עליו להוות חלק מאסטרטגיית הIT הכוללת בארגון, ולא עוד בגדר פתרון טקטי גרידא. הוא צופה שיקח זמן רב עד שיפנימו תפיסה זו ויישמו אותה בארגונים.
מאמרים נוספים ברשת הידע: