מאמרים נוספים ברשת הידע:
שימוש ב WIKI בצבא ארה"ב

המאמר מציג איך הטמיע המטה של צבא ארה"ב את העידכון השוטף של טקטיקות, טכניקות ופעולות צבאיות ב WIKI .

המטרה היתה להאיץ ןליצור שיתוף ידע בצבא.

מאמרים נוספים ברשת הידע: