מאמרים נוספים ברשת הידע:
השפעת גיל העובדים על ניהול הידע

עובדים ועובדי ידע בפרט, שייכים לחתך רחב של גילאים. עובדי הידע זכו לכינויים רבים בהתאם לגילם: דור ה- X, דור ה-Y   Baby   Boomers ועוד.

המאמר מציג את ההבדלים בין קבוצות הגילאים השונות והשפעתן על תפיסה ויישום של פעילות ניהול ידע.

 

המאמר לא קיים עוד ברשת

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: