מאמרים נוספים ברשת הידע:
ניהול ידע בענייני רפואה

באפריל החל לצאת כתב עת מקצועי חדש שעניינו "ניהול ידע בנושאים רפואיים".

כתב העת כולל מאמרים, בלוגים, סקירות וארועים הקשורים לעולם הבריאות והרפואה.

מאמרים נוספים ברשת הידע: