מאמרים נוספים ברשת הידע:
מדידת בגרות ניהול הידע בארגון

מדידת בגרות ניהול הידע בארגונים, והגדרת שיטות מטריות שיאמדו את השפעת הפעילות אינה דבר פשוט.

הרבה כבר נכתב על חשיבות מדידת ניהול הידע, אולם מעט מאד נכתב על מתודות מעשיות שיספקו כלים למדידה ולכימות עצמם.

חלק גדול מהמודלים הנפוצים למדידה השלכות ניהול הידע הינם מסובכים וקשים ליישום בארגונים ע"י מנהלי הידע ומובילי הפעילות.

המאמר מציג שיטות פרקטיות ודוגמאות למדידת פעילות ניהול הידע מנקודת מבט צבאית אך כל ארגון יכול להרוויח מאימוץ של חלק מהשיטות.

מאמרים נוספים ברשת הידע: